Ipseoul Facebook YouTube

Medicina Xinesa

Terapies alternatius

Acupuntura

L’acupuntura és una Teràpia Energètica que forma part de la Medicina Tradicional Xinesa. S’estructura sobre els principis filosòfics que han existit, especialment el TAOISME.

L’acupuntura és, en primer terme, una medicina preventiva que tracta d’harmonitzar l’home en el seu dinamisme constant entre el cel i la terra.

El cos humà està recorregut per canals invisibles on circula l’energia. Al llarg d’aquests canals existeixen uns punts, en els quals l’energia es concentra especialment i amb la seva manipulació amb agulles d”acupuntura es pot aconseguir l’equilibri i l’harmonia de l’organisme.

L’Acupuntor és una persona que coneix les lleis de l’univers en sí mateixes i en la seva relació envers l’home, que coneix l’existència dels canals d’energia del nostre organisme i la circulació de l’energia per ells.

Dietètica i Nutrició

Desde la Xina mil·lenaria es conserven tractats de dietètica i nutrició i de la seva gran importància per la homeostasi de l’organisme, que combinaven els 5 elements de la penta coordinació i organitzaven els nutrients respecte aquesta llei.

Actualment, a part de totes les consideracions que feien aquests mestres xinesos, s’introdueix a la dietètica Xinesa les agressions provocades per l’ésser humà, així com la contaminació ambiental respecte als nutrients ( Insecticides, sistèmics, fertilitzants, aditius, radiacions i un llarg etcètera).

Helioteràpia

L’ Helioteràpia consisteix en tractar diverses enfermetats mitjançant l’exposició de la totalitat o una part en concret del cos als raigs solars. Popularment, l’home l’ha denominat “Banys de Sol”.

En la Medicina Tradicional Xinesa, també s’inclou l’acció de la temperatura mitjançant la MOXIBUSTIÓ de la llum a través de diverses longituts d’ona i és la pell, la responsable de percebre i actuar terapèuticament sobre fenòmens físico-químics que afecten la salud.

Hidroteràpia

L’Hidroteràpia consisteix en l’ús terapèutic de l’aigua, utilitzant les seves propietats tant físiques com químiques. La mol·lècula de l’aigua (H2O) és capaç de transformar informació tant tèrmica com d’altres longituds d’ona, fent ús de la seva capacitat mol·lecular com a dípol en els seus 104 graus dels hidrogens respecte l’oxígen.

Fitoteràpia

La Fitoteràpia consisteix en l’aplicació de plantes medicinals detallades en els tractats de Medicina de la República Popular Xinesa (R.P.X.)- També a Occident es descriuen tractats al respecte, definim les plantes autòctones tot i que l’ús i la manera d’utilitzar-les són diferents.

Un exemple pot ser l’ús químic mitjançant píndoles, xarops… davant l’ús en maceracions o captació de la freqüència vibratòria de la planta en el ruixim de la mateixa.

Comparte en:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • email
  • PDF
  • RSS
  • Twitter