Altres especialitats

Altres especialitats


A part d'oferir tractaments de medicina xinesa, acupuntura, moxibustió i balanç polar Ipseoul ofereix els següents tractaments:

  • Geobiologia
  • Flors de Bach

Geobiologia


Brúixola de Feng Shui

En la medicina tradicional xinesa, la Geobiologia es coneix amb el nom de Feng Shui. Consisteix en la recerca de l'bon lloc, exempt de radiacions produïdes per falles, vetes d'aigua subterrània, que produeixen radiacions ionitzants i que afecten greument la salut, així com tecnopaties o domopaties, que inclou les radiacions produïdes per cables d'alta tensió, electrodomèstics , endolls, transformadors i un llarg etcètera.

Flors de Bach


També en IPS li oferim Flors de Bach. És un mètode simple i natural de curar a través de la utilització de certes flors silvestres. Els remeis, que tracten més els desordres de personalitat de l'pacient que la condició física individual, van ser descoberts pel Dr. Edward Bach en els anys 30.

Per concertar cita no dubtis a trucar-nos

També pots omplir el nostre formulari de contacte.